Polityka prywatności

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników strony internetowej https://joyful.pl (zwanej dalej „Stroną”) jest dla nas sprawą niezwykle ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni odwiedzając naszą Stronę.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady dbania o Państwa dane osobowe kiedy odwiedzają Państwo Stronę. Każdorazowo korzystając ze Strony podlegają Państwo niniejszej Polityce prywatności, stąd też przy każdym wejściu na Stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Niniejsza polityka prywatności przedstawia m.in.: zasady kontaktu z FLAB Jakub Hellwig z siedzibą w Pszczynie (ul. Katowicka 54, 43-200 Pszczyna), NIP 6381723938, (zwanym dalej „Prowadzącym Serwis”), zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Prowadzącego Serwis danych osobowych, źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.

 

Słownik

Przez następujące określenia należy rozumieć:

„Polityka prywatności” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie „Polityka prywatności”;

„Prowadzący Serwis” - należy przez to rozumieć FLAB Jakub Hellwig z siedzibą w Pszczynie (ul. Katowicka 54, 43-200 Pszczyna), NIP 6381723938;

„Serwis internetowy” – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem https://joyful.pl;

„Użytkownik” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, a która skorzystała ze Serwisu internetowego przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem https://joyful.pl lub przesyłając swoje dane osobowe w celu rejestracji Konta indywidualnego w Serwisie internetowym, czy też w celu subskrypcji Newslettera;

„Konto indywidualne” - panel przypisany indywidualnie do Użytkownika po rejestracji danych w systemie Serwisu internetowego, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika w systemie teleinformatycznym Prowadzącego Serwis, pozwalający na korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych funkcjonalności Serwisu internetowego;

„Rejestracja konta” – należy przez to rozumieć formularz służący do zarejestrowania Użytkownika w Serwisie internetowym w celu utworzenia Konta indywidualnego za pośrednictwem Serwisu internetowego, poprzez który Użytkownik podaje następujące dane osobowe: nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło;

„Logowanie do Konta indywidualnego” – należy przez to rozumieć formularz służący do zalogowania Użytkownika do Konta indywidualnego w Serwisie internetowym – po uprzednim dokonaniu przez niego Rejestracji konta - poprzez który Użytkownik podaje następujące dane osobowe: login, e-mail, hasło;

„Usługi” – oznacza następujące działania Prowadzącego Serwis, podjęte w wyniku podania danych osobowych przez Użytkownika: wysyłkę wiadomości Newsletter za pomocą adresu e-mail w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na subskrypcję Newsletter, czy też prowadzenie Konta indywidualnego;

„Newsletter” – należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Serwisie, na subskrybowanie którego Użytkownik wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter” lub zaznaczając opcję „Zapisz się do naszego newslettera” podczas uzupełniania danych przy rejestracji konta indywidualnego;

 

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Serwis internetowy prowadzi Prowadzący Serwis.

2. Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia 15.06.2019 r. oraz określa m.in. zasady kontaktu z Prowadzącym Serwis, zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Prowadzącego Serwis danych osobowych, w tym danych które mogą zostać przez Państwo wprowadzone poprzez stronę Serwisu w procesie Rejestracji konta bądź zapisu na Newsletter; źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych.

3. Niniejsza polityka prywatności nie jest skierowana do osób poniżej 16 roku życia i świadomie nie zbieramy danych osobowych takich osób.

4. W ramach Serwisu internetowego mogą znajdować się linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we wspomniane linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie może spowodować zbieranie lub udostępnianie Państwa danych. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki prywatności. Po opuszczeniu strony naszego Serwisu internetowego, zachęcamy zatem Państwa do przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzanej przez Państwa strony.

5. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

§ 2. Pliki cookies

1. Strona wykorzystuje „Pliki cookies”. Po wejściu przez Użytkownika na Stronę pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Użytkownika pola z napisem: „Akceptuję”.

2. Precyzyjna informacja dotycząca Plików cookies, wskazująca czym są Pliki cookies oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez Stronę jest dostępna po naciśnięciu przez Użytkownika pola z napisem: „Polityka plików cookies” pojawiającego się jednocześnie z komunikatem o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies oraz w zakładce „Polityka Plików cookies” znajdującej się na Stronie.

 

§ 3. Dane osobowe

1. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Nie są danymi osobowymi dane zanonimizowane w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować.

2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników jest Prowadzący Serwis.

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności, przejrzystości i adekwatności.

4. Na stronie Serwisu internetowego nie są zbierane ani nie są przetwarzane dane osobowe w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. Prowadzący Serwis nie rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich.

5. Możemy zbierać, przetwarzać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje Państwa danych osobowych, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

  • Dane Tożsamości, obejmujące, imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator.
  • Dane Kontaktowe, adres, adres mailowy, numer telefonu.
  • Dane Techniczne, obejmujące adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i inne technologie używane przez Państwa na urządzeniach, za pomocą których korzystają Państwo ze Strony.
  • Dane Konta, obejmujące nazwę użytkownika i hasło oraz historię polubień.
  • Dane Użytkowania, informacje o tym jak Państwo korzystają ze strony Serwisu internetowego i z jakich Usług korzystają.
  • Dane Marketingowe i Komunikacyjne, obejmujące Państwa preferencje w zakresie otrzymywania od nas informacji handlowych i komunikacji.

6. W momencie, w którym korzystają Państwo ze strony naszego Serwisu internetowego, może ona automatycznie pobierać Państwa Dane Techniczne dotyczące Państwa urządzeń czy czynności i wzorców zachowań w sieci. Zbieramy te dane osobowe poprzez ciasteczka Cookies oraz i inne technologie, zgodnie z „Polityką Plików cookies” dostępną na stronie naszego Serwisu internetowego.

 

§ 4. Cel oraz podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych

1. W przypadku przekazania przez Użytkownika danych osobowych, zostaną one wykorzystane zgodnie z celem ich przekazania. Poniżej przedstawiamy wyszczególnienie celów/czynności przetwarzania Państwa danych osobowych według kategorii tych danych, przyporządkowanych do prawnych podstaw przetwarzania danych osobowych.

Cel/czynność przetwarzania

Typ danych osobowych

Podstawa przetwarzania

Stworzenie Konta indywidualnego

Dane Tożsamości

Dane Kontaktowe

Zawarcie i wykonanie umowy

Umożliwienie subskrypcji Newslettera

Dane Tożsamości

Dane Kontaktowe

Zawarcie i wykonanie umowy

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczna oraz zgodę na marketing bezpośredni wykonywany za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Zarządzanie relacjami z Użytkownikami: Notyfikowanie o zmianach w regulaminach i politykach

Prośba o ocenę lub wypełnienie ankiety

Dane Tożsamości Dane Kontaktowe Dane Konta

Dane Marketingowe i Komunikacyjne

Wykonanie umowy Ciążący na nas obowiązek prawny

Uzasadniony interes administratora (posiadanie aktualnych danych oraz analiza w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych usług)

Zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisowi internetowemu (diagnostyka i utrzymanie systemu, analiza danych, testowanie, zarządzanie serwerem oraz hosting)

Dane Tożsamości Dane Kontaktowe

Dane Techniczne

Uzasadniony interes administratora (prowadzenie działalności, zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom)

Ciążący na nas obowiązek prawny

Zapewnienie odpowiedniej zawartości strony Serwisu internetowego oraz reklam, a także analiza efektywności przeprowadzonych kampanii reklamowych

Dane Tożsamości Dane Kontaktowe Dane Konta Dane Użytkowania Dane Marketingowe i Komunikacyjne

Dane Techniczne

Uzasadniony interes administratora (weryfikacja w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych usług, w celu rozwoju i poprawy jakości świadczenia usług oraz w celu tworzenia strategii marketingowych)

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia Rejestrację konta i realizację innych Usług.

3. Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Możemy używać Państwa Danych Tożsamości, Kontaktowych, Technicznych, Użytkowania oraz Konta w celu tworzenia profil preferencji naszych Użytkowników i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymują. W ten sposób możemy zdecydować, które z naszych Usług mogą być dla Państwa odpowiednie.

 

§ 5. Udostępnianie Państwa danych osobowych oraz transfery międzynarodowe

1. W celach wskazanych w paragrafie poprzedzającym możemy ujawniać Państwa dane osobowe zewnętrznym osobom trzecim, takim jak firmy marketingowe, księgowe, informatyczne, zapewniające usługi takie jak hosting, cloudcomputing, a także Urzędowi Skarbowemu i innym organom władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wymagamy od wszystkich osób trzecich zachowania środków bezpieczeństwa w stosunku do Państwa danych osobowych oraz przetwarzania ich w zgodzie z prawem. Nie pozwalamy naszym dostawcom aby korzystali oni z danych osobowych Użytkowników dla swoich własnych celów oraz pozwalamy przetwarzać je w określonych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.

3. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG. W takich przypadkach zapewniamy podobny stopień ochrony tych danych, poprzez zapewnienie przynajmniej jednego z poniższych środków ochrony:

przekazanie danych osobowych do Państw uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające adekwatną ochronę danych osobowych,

stosowanie klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, gwarantujących taką samą ochronę jak w Unii Europejskiej, lub

podczas gdy korzystamy z dostawców usług mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych, możemy przekazać im dane w ramach Privacy Shield, co wymaga od nich zapewnienie podobnej ochrony jak w ramach Unii Europejskiej.

 

§ 6. Bezpieczeństwo danych

1. Przetwarzanie przez Prowadzącego Serwis danych osobowych Użytkowników odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo. Wprowadziliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa mające chronić Państwa dane przed przypadkową utratą, nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Ograniczamy dostęp do Państwa danych do pracowników, agentów, usługodawców i innych osób trzecich, do których takie udostępnienie jest niezbędne z punktu widzenia naszej działalności gospodarczej. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie zgodnie z instrukcjami Prowadzącego Serwis oraz są oni zobowiązani do poufności.

2. Prowadzący Serwis przyjął odpowiednie procedury w celu postępowania w razie podejrzenia naruszenia. Powiadomimy Państwa oraz stosowny organ nadzoru o naruszeniu gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

 

§ 7. Czas przetwarzania danych

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż czas niezbędny do wypełnienia celu, dla którego zostały one zebrane (np. prowadzenie Konta indywidualnego), chyba że dłuższy czas wynika z konieczności wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, księgowych bądź sprawozdawczych oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

3. W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, zgodnie z § 9.

4. W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować Państwa dane osobowe (zapewniając nieodwracalne uniemożliwienie identyfikacji osoby) w celach badawczych i statystycznych, w którym to przypadku możemy przechowywać te dane przez czas nieokreślony, bez dalszego obowiązku powiadamiania Państwa o tym.

 

§ 8. Prawa Użytkowników związane z ochroną danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego

1. Użytkownik w pewnych sytuacjach posiada prawo zgłoszenia żądania Prowadzącemu Serwis przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, którymi Prowadzący Serwis administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Prowadzącego Serwis. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: info@joyful.pl.

2. Zawracamy uwagę, iż nie zawsze będziemy w stanie wypełnić Państwa żądanie dotyczące usunięcia Państwa danych osobowych, a mianowicie ze względu na poszczególne obowiązki prawne lub dochodzenie roszczeń. W takich przypadkach zostanie to Państwu zakomunikowane po złożeniu takiego żądania. Jeśli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych praw przedstawionych w ramach niniejszego paragrafu, prosimy o kontakt zgodnie z danymi kontaktowymi Prowadzącego Serwis.

3. Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając w tym celu wiadomość na adres mailowy info@joyful.pl lub poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny wysłany każdorazowo w wiadomości Newsletter lub innej wiadomości marketingowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś przetwarzania danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie między udzieleniem a wycofaniem zgody.

4. Użytkownik ma prawo zgłoszenia Prowadzącemu Serwis żądania przesłania jego danych osobowych, którymi Prowadzący Serwis administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych osobowych.

5. Prowadzący Serwis bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Użytkownikowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w niniejszym paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem, lub o ewentualnym przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań, lub o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

6. Korzystanie z praw przedstawionych powyżej jest bezpłatne, jednakże Prowadzący Serwis może obciążyć Użytkownika rozsądną opłatą w przypadku gdy przedstawione żądanie lub żądania są oczywiście bezzasadne, powtarzające się bądź nadmierne. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia przedstawionego żądania.

7. W celu spełnienia poszczególnych żądań, Prowadzący Serwis może zażądać określonych informacji od Użytkownika, w celu weryfikacji jego tożsamości i zapewnienia korzystania z poszczególnych praw. Stanowi to środek bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom nieuprawnionym.

8. Użytkownik, którego danymi osobowymi Prowadzący Serwis administruje, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim:

a. swojego zwykłego pobytu,

b. swojego miejsca pracy, lub

c. miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,

jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza RODO. Skarga może zostać nadana drogą pocztową na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@uodo.gov.pl.

 

§ 9. Postanowienia końcowe, zmiana Polityki prywatności, zgłoszenia zmian

1. Prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na stronie Serwisu internetowego nowej Polityki prywatności. Wszelkie istotne zmiany niniejszej Polityki zostaną zakomunikowane poprzez pojawienie się stosownego komunikatu na stronie Serwisu internetowego.

2. Dane kontaktowe Prowadzącego Serwis wskazane są w punkcie 2. Słownika niniejszej Polityki prywatności.

3. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Prowadzącego Serwis uprzejmie prosimy Państwa o kontakt z nami pod adresem e-mail: info@joyful.pl.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a także prawa Unii Europejskiej, a w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).